Inici Els municipis Paisatges naturals Cultura i lleure Gastronomia Edificis històrics i religiosos Recomanacions

La Bíblia de Ripoll (1015-1020)

La Bíblia de Ripoll (1015-1020). Biblioteca Apostòlica Vaticana. - (Ampliar)

Cap de lleó. Procedeix de la base del baldaquí de l'església del monestir de Santa Maria de Ripoll. Segon terç del segle XII

Cap de lleó. Procedeix de la base del baldaquí de l'església del monestir de Santa Maria de Ripoll. Segon terç del segle XII. Museu Nacional d'Art de Catalunya. - (Ampliar)

Guifrè el Pilós (Ca. 840-897)

Guifrè el Pilós (Ca. 840-897). Rotlle genealògic del Monestir de Poblet, 1399. - (Ampliar)

La Bíblia de Ripoll (1015-1020)

La Bíblia de Ripoll (1015-1020). Biblioteca Apostòlica Vaticana. - (Ampliar)

Pica baptismal de Santa Maria de Ripoll. 1880-1920

Pica baptismal de Santa Maria de Ripoll. 1880-1920. Autor desconegut. Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya. - (Ampliar)

Crist de Sant Pere de Ripoll. Segle XIII

Crist de Sant Pere de Ripoll. Segle XIII. Museu Nacional d'Art de Catalunya. - (Ampliar)

Base del baldaquí de Ripoll. Segle XII

Base del baldaquí de Ripoll. Segle XII. Museu Nacional d'Art de Catalunya. - (Ampliar)

Tropes de la Catalunya emergent. Infant. Segona meitat del segle XI

Tropes de la Catalunya emergent. Infant. Segona meitat del segle XI. Dibuix de Francesc Riart. - (Ampliar)

Sepulcre de Guifré el Pilós a Santa Maria de Ripoll. 1910-1925

Sepulcre de Guifré el Pilós a Santa Maria de Ripoll. 1910-1925. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

15 de desembre 1714. Certificació de les despeses tingudes per la vila de Ripoll amb motiu de l'allotjament de tropes

15 de desembre 1714. Certificació de les despeses tingudes per la vila de Ripoll amb motiu de l'allotjament de tropes. Biblioteca de Catalunya. - (Ampliar)

Monestir de Santa Maria de Ripoll despré:s de l'atac i incendi durant les Bullangues de 1835

Monestir de Santa Maria de Ripoll despré:s de l'atac i incendi durant les Bullangues de 1835. Viquipèdia. - (Ampliar)

Sepulcre de Ramon Berenguer III a Santa Maria de Ripoll. 1910-1925

Sepulcre de Ramon Berenguer III a Santa Maria de Ripoll. 1910-1925. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

Sometent de la Guerra del Francès. 1809

Sometent de la Guerra del Francès. 1809. Dibuix de Francesc Riart. - (Ampliar)

Processó al monestir de Santa Maria de Ripoll, en el moment de la inauguració de les obres. 21 de març de 1886

Processó al monestir de Santa Maria de Ripoll, en el moment de la inauguració de les obres. 21 de març de 1886. AUtor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

Claustre del monestir de Santa Maria de Ripoll. 1910-1925

Claustre del monestir de Santa Maria de Ripoll. 1910-1925. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

Milicià de la CNT. 1936

Milicià de la CNT. 1936. Dibuix de Francesc Riart. - (Ampliar)

La plaça de l'Ajuntament de Ripoll en un dia de festes. 1893

La plaça de l'Ajuntament de Ripoll en un dia de festes. 1893. Autor desconegut. Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya. - (Ampliar)

Museu Folklòric de Ripoll. Vella filant cànem. 1920-1930

Museu Folklòric de Ripoll. Vella filant cànem. 1920-1930. AUtor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)


Ripoll

Història.
Els primers vestigis.
Els primers vestigis d'assentaments humans a Ripoll daten de l'Edat del Bronze (1500-600 aC), quan un petit nucli de població vivia a prop dels rius Ter i Freser i a les muntanyes que donen caràcter a aquest indret, com ho evidencien dòlmens com el de Sot de Dones Mortes o de Pardinella.
La zona va ser emprada com àrea de pas entre la depressió central catalana i l'altra banda dels Pirineus des de temps molt reculats. Unes tombes trobades sota el creuer del monestir testimonien un nucli poblacional durant l'etapa tardoromana o visigòtica. Tot i això, cal cercar els origens de Ripoll en la població bastida sota la protecció del monestir i de la figura de l'abat.

Portalada de Santa Maria de Ripoll

Portalada de Santa Maria de Ripoll. Generalitat de Catalunya. - (Ampliar)

Els segles X i XI: l'inici de la població. Amb la reconquesta del comte Guifré el Pilós (840-897) del territori entre la Cerdanya i el Barcelonès, es va començar la població de la zona a partir de l'any 879, utilitzant com a element d'atracció dos cenobis: Santa Maria de Ripoll i el monestir de Sant Joan de les Abadesses (887).
A partir d'aquell moment el monestir va ser objecte de diverses obres de millora de la seva capacitat, entre d'altres la del 888, la consagració d'una nova església i donació del fill de Guifré, Rudolf, com a monjo, i les del 935, del 970 i del 1032, any en què el cap de la comunitat monàstica era l'abat Oliba. Especialment important és l'obra realitzada durant l'abaciat d'Arnulf, qui va començar una nova església de cinc naus, un claustre i que va construir una muralla que tancava el monestir i un canal que agafava aigua del riu Freser i la portava fins a Ripoll.
Aquestes obres estaven estretament lligades a un augment del poder polític, econòmic i jurisdiccional del cenobi sobre el territori. A redós d'aquest monestir va començar-se a formar una comunitat de servents que configuraren progressivament un poble a la intersecció dels dos rius.

Signatura del bisbe Oliba

Signatura del bisbe Oliba. Comissió del Patrimoni del Bisbat de Vic. - (Ampliar)

Els segles XII i XIII: teixits i mercat. Al segle XII es documenta l’existència de diversos molins fariners, drapers i torcedors. A la fi del segle XIII hi havia unes 170 persones dedicades a la preparació i al teixit de llana, lli i cànem. La proximitat dels Pirineus, amb els grans ramats, va propicià la indústria de la llana, que tinguŕ un important gremi i més de 30 obradors, els quals subsistiren fins al principi del segle XIX.

26 de setembre de 1192, Monestir de Ripoll. Concòrdia entre el monestir de Ripoll i Vedell (Vitulum) de Malla per les batllies, les pagesies i els censos de Malla, Montar, Taradell, Tona i Balanyà

26 de setembre de 1192, Monestir de Ripoll. Concòrdia entre el monestir de Ripoll i Vedell (Vitulum) de Malla per les batllies, les pagesies i els censos de Malla, Montar, Taradell, Tona i Balanyà. Biblioteca de Catalunya. - (Ampliar)

El mercat setmanal de Ripoll data del segle X; la tradició diu que va ser concedit per l’abat Oliba, i es va començar a desenvolupar al segle XIII, quan, alhora, començà a prendre importància la indústria de la draperia, que va fer famoses les estamenyes de Ripoll. A la fi del segle XIII esclataren les primeres dissensions entre els vilatans i el monestir; la primera coneguda, el 1296, que va donar lloc, segons la tradició, a la festa popular coneguda com el Gall de Santa Caterina (1), en la qual la mainada matava a cops de sabre de fusta un gall, emblema de la vila i escut seu derivat de l’etimologia popular Rivi-pullo, que per al poble representava l’opressió del monestir.

18 de setembre de 1327. Dot. Margarida, filla de Ramon Novell, mercader de Ripoll, dóna al seu espòs Pere de Sala, 4.000 sous barcelonesos de tern i una renda de 100 sous sobre propietats a Ripoll i altres llocs

18 de setembre de 1327. Dot. Margarida, filla de Ramon Novell, mercader de Ripoll, dóna al seu espòs Pere de Sala, 4.000 sous barcelonesos de tern i una renda de 100 sous sobre propietats a Ripoll i altres llocs. Biblioteca de Catalunya. - (Ampliar)

Els segles XIV i XV: moviments demogràfics. Al segle XIV va aparèixer un nou enfrontament al el monestir, quan els vilatans volgueren crear un consell municipal de jurats o regidors; aquest conflicte obligà; prop d’una vintena de caps de casa a exiliar-se a Vic l’any 1353.
A la mateixa època es va dur a terme el bastiment d'una muralla per garantir la seguretat de la població. El canal va esdevenir el motor econòmic de la població, que es dedicava a treballar el ferro, el teixit, la fusta, indústries que depenien del cabal per al seu funcionament. El fort terratrèmol del 1428 va provocar un gran impacte a la població, i va motivar greus desperfectes a l'església i a altres dependències del monestir i del poble. La reconstrucció que s'hi va fer al llarg del segle suposà l'adopció de l'estil gòtic a l'hora d'aixecar arcs i voltes, però no es modificà l'estructura de l'esglŕsia de l'abat Oliba.
Tot i aquest esgavell, continuà el creixement del nucli urbà, que començà a fer-ho fora muralles, i es crearen dos ravals o barris. Fou precisament el raval que quedà a l'altra banda del riu Ter l'indret escollit per l'abat Climent Mai per fundar, el 1573, un hospital destinat a guarir els ripollesos.
Durant l'edat moderna sovintejaren els enfrontaments entre el monestir i els vilatans; aquests darrers volien deslliurar-se del vincle que els unia a l'abat, cosa que no arribà a materialitzar-se del tot.

Pistola de pany de pedra foguera amb la marca del panyetaire Valls i l'encep recobert amb planxa de llautó repussada. Segle XVII

Pistola de pany de pedra foguera amb la marca del panyetaire Valls i l'encep recobert amb planxa de llautó repussada. Segle XVII. Museu etnogràfic de Ripoll. - (Ampliar)

Els segles XVI i XVII: les fargues i les armes de foc. Ripoll va ser una vila molt destacada en la manufactura del ferro i de les armes de foc. Ja al segle XVI es fabricaven a Ripoll armes amb pany de roda, de gran qualitat. S'hi documenta una important indústria armera centrada en la producció de pedrenyals, armes curtes amb panys de roda o percussió (2). A principis del segle XVII l'expansió de fargues en l'entorn pirinenc va accelerar la producció ripollesa. El filó ripollès era suficient per alimentar la incipient indústria del moment. Els canons de les armes fabricades a Ripoll eren especialment valorats ja des de finals del segle XVI, per l'acer de gran qualitat i per la seva manera de fabricar, que els feia molt més resistents i difícils de rebentar.
A la vila es fabricà especialment, el pany de miquelet, que va suposar una autèntica evolució tècnica en l'automatització del tret. Hi ha documentats prototipus de panys de pedra foguera, a la miquelet, a finals del segle XVI pel pedrenyaler Pere Deop, de la nissaga de grans armers que va continuar durant els segles XVIII i XIX. A les més importants armeries d'Europa de l'època era preceptiu comptar amb pistoles o armes fabricades a Ripoll, dotades amb pany a la catalana o pany miquelet.

Pistola amb clau i encep de transició i pany del tipus miquelet. Primers del segle XVIII

Pistola amb clau i encep de transició i pany del tipus miquelet. Primers del segle XVIII. El canó porta la marca d’una de les més importants famílies d’armers ripollesos: els Deop. El pany és fet per Joan Prat. Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. - (Ampliar)

Durant els segles XVI-XVIII la societat ripollesa va viure un moment econòmic excel·lent gràcies als oficis vinculats al treball del ferro: fargaires, clavetaires, serrallers, ferrers, etc, malgrat els desgavells que implicaven els conflictes bèl·:lics que varen afectar la vila: la Guerra dels Segadors, la presència continuada de l'exèrcit francès a Ripoll i la Guerra de Successió.
D’ençà de la Guerra dels Segadors, en què la població caigué en mans dels francesos l’any 1653 i en 1654-59, Ripoll va patir les conseqüències de la nova situació pròxima a la nova frontera de l’Estat francès en les guerres contra aquest; tornà a ser ocupada el 1690, per les tropes de Lluís XIV, comandades pel duc de Noailles, i ho va ser novament per tropes franceses el 1720 durant la guerra que l’anomenada Quàdruple Aliança emprengué contra Felip V.
La Guerra Gran va deixar emprenta a Ripoll, amb l'entrada, i estada, de les tropes del general francès François-Amédée Doppet el juny de 1794; varen saquejar la tomba del Ramon Berenguer IV, dit el Sant, apoderant-se de les joies i la plata que ornaven que aquest sepulcre comtal, així com una llarga espasa.
De tots els productes que es fabricaven a Ripoll els més importants, com hem dit, van ser les armes de foc, procés en el qual intervenien tres oficis: encepadors, canoners i panyetaires. Però no tota la població es dedicà al ferro; així, hi havia gent dedicada al tèxtil, i a la fabricació de xocolata, o farina, entre altres oficis.

Ripoll a finals del segle XVIII

Ripoll a finals del segle XVIII. Arxiu Històric de Girona. - (Ampliar)

Els El segle XIX: la Guerra del Francès i les Guerres Carlines. A l'inici de la Guerra del Francès, el 24 de juny de 1808, l'Ajuntament de Ripoll va acordar la constitució d'una Junta de Defensa i va aixecar una companyia de 300 voluntaris per defensar la vila de l'amenaça napoleònica. Els comandaments eren com a capità, tinent i alferes, respectivament, Eudald Dou, Antoni Peresteve i Josep Masdéu.
La principal indústria, la de les armes, va determinar la situació de la vila durant el conflicte bèl·lic. Ripoll va fer un lliurament incicial a l'exèrcit, de mil fusells i, forçant la produccié, va arribar a 300 setmanals. El 5 de gener de 1809 consta una felicitació oficial per les tasques productives portades a terme pels armers sota la direcció del monjo Fr. Joaquim de Ros, data en què el Comú va adquirir una partida de cent fusells.
L'exèrcit napoleònic va ocupar Ripoll en tres ocasions. El 1809 les tropes franceses entraren a la vila per destruir les fàbriques d'armes; els veïns, però, havien fugit a les muntanyes. El 22 de mayo de 1812 es presentaren cinc mil francesos sota el comandament de Decaen i Lamarque: després d'exigir una forta contribució, retornaren a la seva base d'Olot. El 23 de febrer de 1813 es va combatre a Vallfogona i el dia 28 a Ripoll; la vila va ser saquejada, varen enderrocar les muralles i destruir el que quedava de les fàbriques d'armes.

El combat de Ripoll durant la Guerra del Francès

El combat de Ripoll durant la Guerra del Francès. 1827. Langlois-Engelmann, "Voyage pittoresque et militaire en Espagne". Bibliothèque nationale de France. - (Ampliar)

El 6 d'agost de 1811 els ripollesos aconseguiren independitzar-se del règim senyorial del monestir sobre la vila, al qual estaven subjectes des del segle IX.
Durant la Primera Guerra Carlina (1833-1839), el 9 d'agost de 1835, un batalló de l'exèrcit constitucional espanyol, anomenat "Tiradores de Isabel II", format per elements radicals del bàndol liberal i manat pel capità José Rodríguez, va saquejar i destruir el monestir de Ripoll. Els soldats s'havien instal·lat a la vila dos mesos abans per perseguir les partides carlines que hi havia. Aquestes tropes no varen poder ser reduïdes fins tres dies després pel governador de Berga, Jeroni Oliver.
Els assaltant varen assassinar dos monjos i profanaren les tombes de Guifré el Pilós i Ramon Berenguer IV. Segons les fonts documentals, els assaltants, en estat d'embriaguesa, varen sotmetre els cossos momificats dels comtes catalans a una mena de juidici, els acusaren de colaborar en la consolidació del poder eclsiàstic, i els varen cremar en una foguera fomada per altres cosos, també profanats. Els assaltant d'endugueren tots els objectes de valor que varen trobar, i varen destruir la resta. Varen cremar tota la documentació de l'arxiu, i així es va perdre una part molt important de la història de Catalunya.

El monestir de Santa Maria de Ripoll després de la destrucció de 1835

El monestir de Santa Maria de Ripoll després de la destrucció de 1835. Viquipèdia. - (Ampliar)

Però per als ripollesos el moment més dolent arribà al maig de 1839, quan el comandant carlí Charles d'Espagnac atacà la població. Després de durs combats, el 27 de maig els carlins ocuparen la població i, no prou satisfets amb la victòria, incendiaren i aterraren cases, volaren ponts i altres construccions. A Ripoll hi havia uns 3.200 habitants abans de 1839; en acabar la guerra només eren un miler. Finalitzat el conflicte, alguns dels habitants tornaren i van emprendre la tasca de reconstrucció de les seves cases amb material, pedres i fustes, que en alguns casos anaren a buscar als edificis abandonats que integraven el monestir. Alhora, l'Estat procedí a la venda per subhasta de dependències monàstiques entre els anys 1844 i 1850. La guerra, a més d'aquests canvis, en l'aspecte econòmic va fer de frontera entre un passat metal·lúrgic i un futur que vindria marcat pel predomini del sector tèxtil.
L'aprofitament de les aigües dels rius Ter i Freser, a la segona meitat del segle XIX, comportà l'establiment de nombroses fàbriques gràcies a l'empenta d'industrials forans, com els Barrera, els quals, a més, es van beneficiar de les millores urbanístiques que experimentà la vila en aquell període: la instal·lació de la xarxa d'aigua potable (1882), l'enllumenat elèctric (1892), i l'arribada del ferrocarril (1880), fruit de la necessitat de transportar a Barcelona el carbó que s'extreia de les mines d'Ogassa i de Surroca, juntament amb el projecte de fer arribar la línia fins a Puigcerdà i França. Aquests canvis suposaren un augment de població, que passà a viure a la perifèria, sobretot a les zones pròximes a la via fèrria i a les carreteres que conduïen a altres poblacions.
És en aquest moment de creixement econòmic que s'ha de situar la restauració de l'església del monestir de Santa Maria, gràcies a l'interès del bisbe de Vic, Dr. Josep Morgades, i de famílies ripolleses compromeses amb la cultura. Si bé durant la segona meitat de segle XIX se succeïren diverses obres, el 1886 s'inicià la reconstrucció pròpiament dita, que no finalitzà fins al 1893.

Bombardeig a Ripoll el 5 de febrer de 1939

Bombardeig a Ripoll el 5 de febrer de 1939. Ajuntament de Ripoll. - (Ampliar)

El segle XX. La vila de Ripoll, fins a l'esclat de la Guerra Civil (1936), experimentà un cert dinamisme. Hi va haver millores en diversos àmbits de la societat; en l'aspecte arquitectònic, la construcció d'edificis d'estil modernista, alguns obra de Joan Rubió, col·laborador d'Antoni Gaudí. La connexió fèrria entre Ripoll i França es materialitzà amb el ferrocarril transpirinenc inaugurat el 1929. En l'àmbit cultural també es viuen moments de bonança, amb la constitució de nombroses associacions, orquestres, grups de teatre, societats corals, publicació de periòdics, creació de l'Arxiu-Museu de sant Pere (1929), etc. Aquesta prosperitat es veié estroncada amb la guerra i les seves conseqüències: la desaparició de qualsevol manifestació de catalanitat i la imposició d'un nou tipus de règim polític.
Amb l'esclat de la Guerra Civil, Ripoll va viure durant el anys de conflicte bèl·lic l’escassetat de subministraments de primera necessitat. Ripoll no tenia un gran terme municipal, i una quantitat molt petita de la població es dedicava a la ramaderia. La majoria de gent es dedicava al sector industrial, però les diferents crisis en el sector tèxtil havien fet que molts dels ciutadans ripollesos es trobessin, en el moment de l’esclat de la guerra, a l’atur, complicant, encara més, la situació.

Plan de la vila de Ripoll revisat per l'Ajuntament. 1908

Plan de la vila de Ripoll revisat per l'Ajuntament. 1908. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). - (Ampliar)

A l’inici de la guerra, un gran nombre de ripollesos van ser assassinats per la seva ideologia, de dretes, o per formar part del clero. Aquests assassinats no van ser compartits per tots els membres del comit` antifeixista de Ripoll, el que va provocar fortes discussions i algunes dimissions. Molts edificis van ser confiscats per a instal·lar-hi les seus dels partits polítics i sindicats, així com “indústries de guerra”, i a mesura que la guerra anava avançant, un gran nombre de soldats i forces d’ordre píblic es van anar instal·lant a la ciutat.
Ripoll va haver d’organitzar l’acollida a un gran nombre de refugiats que van anar arribant a la ciutat durant tota la guerra. Aquesta situació va anar agreujant, encara més, l’escassetat dels productes de primera necessitat que estava patint la ciutat. A finals del mes de gener i principis de febrer de 1939, Ripoll va patir quatre bombardejos per part de les tropes Franquistes. El front ja era a tocar, i, finalment, el 7 de febrer de 1939 la ciutat va ser ocupada per les forces franquistes, el que va marcar l’inici de la dictadura franquista a la vila.
Passats els difícils anys de la postguerra, Ripoll tornà a gaudir d'una època de progrés i expansió. En l'àmbit industrial es recuperà el sector tèxtil i va créixer el metal·lúrgic.
Aquest període de benestar anà molt lligat a un espectacular augment demogràfic, provocat principalment pels fluxos migratoris que portaren a Ripoll persones d'arreu de l'Estat. Si el 1950 hi havia 7.451 habitants, al cap de vint anys ja s'havia assolit la xifra de 10.000. Per fer front a aquesta arribada de persones, es construïren habitatges a la perifèria de la població, la qual cosa provocà un creixement urbà fora del nucli antic.

Evolució demogràfica de Ripoll

Evolució demogràfica de Ripoll. Les dades dels anys 1497-1553 s'han estimat en base als focs: 1497: 163 focs; 1515, 207 focs; 1553, 270 focs. Les dades del període 1717-1981, corresponen a població de fet; a partir de 1990, població de dret. - (Ampliar)


Bibliografia
"La basílica del monasterio de Santa Maria de Ripoll", Mn. Eduard Junyent. 1964. Vic.


Notes
(1) L’anomenat “Gall de santa Caterina” era un tradició especialment celebrada a Ripoll d’on Joaquim Boixés va resumir l’activitat de la següent manera: “A punta de dia els nois, portant cada un gall, sortien als voltants de la vila. Allí feien barallar els galls i, amb grossos i lluents sabres de fusta donaven colps als animalons, matant-ne més d’un, mentre cantaven una antiga cançó". El folklorista Joan Amades per la seva banda, va recollir la cançóó que entonaven:
“Gall de Santa Caterina, / tu que en passes la farina, / si m’espatlles el sedàs, / amb un cop de sabre et tallaré el nas”
D’aquesta cançoneta n’ofereix una versió, possiblement més fidel, Rossend Serra i Pagès a la revista ripollesa "El Puigmal":
“Gall de Santa Caterina, vina. / Tu que en passes la farina, / Si m’espatlles el cedaç / Ab un cop de sabre ‘t llevaré ‘l nas”. Aquesta activitat que ara consideraríem tan bèstia, va desaparèixer a principi de segle XIX. (Extret de Joan Arimany i Juventeny). - (Tornar al text)

(1) Es crearen un gran nombre de fargues, que proveïen de ferro els obradors d’arcabussos, mosquets, pedrenyals, escopetes i pistoles. Alguns d’aquests tallers es perpetuaren durant generacions en una mateixa família, com els armers i serrallers Deop, en els segles XVI-XIX. Al darrer terç del segle XVIII, quan Ripoll tenia un cens de 3.716 habitants (any 1787), hi havia unes 400 persones dedicades a la fabricació i al transport d’armes, entre les quals 44 mestres canoners, 77 mestres panyeters i 20 mestres encebadors. Canoners, panyeters i encebadors formaven gremis diferents dins de la confraria comuna de Sant Eloi. També tingueren molta importància els clavetaires; els claus, igual com les armes, foren exportats a molts indrets de la península Ibèrica, portats per traginers especialitzats. La fabricació d’armes començà a decaure a la fi del mateix segle XVIII per la competència de la nova indústria armera creada a la regió d’Astúries, i es pot dir que havia desaparegut pràcticament del tot cap al 1840, quan la farga catalana fou substituïda per l’obtenció de ferro amb els alts forns. - (Tornar al text) • www.ripoll.cat------Web oficial de l'Ajuntament de Ripoll.

 • (Imatges base capçalera: Viquipèdia)

  Història de Ripoll
  Escut oficial de Ripoll

  Escut de Ripoll.

  Mapa de Ripoll

  Situació del municipi de Ripoll dins la comarca del Ripollès

  Dolmen de la Pardinella

  Dolmen de la Pardinella. Viquipèdia - (Ampliar)

  Comte de la Catalunya emergent, segona meitat del segle XI

  Comte de la Catalunya emergent, segona meitat del segle XI. Dibuix de Francesc Riart. - (Ampliar)

  Base del baldaquí de Ripoll. Segle XII

  Base del baldaquí de Ripoll. Segle XII. Museu Nacional d'Art de Catalunya. - (Ampliar)

  Dovella de l'antic monestir benedictí de Santa Maria de Ripoll. Segon terç del segle XII

  Dovella de l'antic monestir benedictí de Santa Maria de Ripoll. Segon terç del segle XII. Museu Nacional d'Art de Catalunya. - (Ampliar)

  Monument a Berenguer IV al monestir de Santa Maria de Ripoll. 1880-1920

  Monument a Berenguer IV al monestir de Santa Maria de Ripoll. 1880-1920. Autor desconegut. Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya. - (Ampliar)

  El cardenal Guillem Ramon, del títol de Sant Marcel, dit vulgarment de Vic, notifica a l'abat Jaume, del monestir de Ripoll, haver nomenat vicari general de Vic a Bartomeu Ferrer. Segle XVII

  El cardenal Guillem Ramon, del títol de Sant Marcel, dit vulgarment de Vic, notifica a l'abat Jaume, del monestir de Ripoll, haver nomenat vicari general de Vic a Bartomeu Ferrer. Segle XVII. Biblioteca de Catalunya. - (Ampliar)

  Charles d'Espagnac de Cousserans de Cominges o d'Espagne, conegut a Catalunya com a Comte d'Espanya (1775 - 1839)

  Charles d'Espagnac de Cousserans de Cominges o d'Espagne, conegut a Catalunya com a Comte d'Espanya (1775 - 1839). Viquipèdia.

  Monestir de Santa Maria de Ripoll. 1925-1935

  Monestir de Santa Maria de Ripoll. 1925-1935. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

  Cibori del altar de Santa María de Ripoll. 1920-1930

  Cibori del altar de Santa María de Ripoll. 1920-1930. Jesús Mauri Rado. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

  Soldat de la Primera Guerra Carlina (1833-1840)

  Soldat de la Primera Guerra Carlina (1833-1840). Dibuix de Francesc Riart. - (Ampliar)

  Sant Benet de Ripoll durant la Guerra del Francès

  Sant Benet de Ripoll durant la Guerra del Francès. 1827. Langlois-Engelmann, "Voyage pittoresque et militaire en Espagne". Bibliothèque nationale de France. - (Ampliar)

  Començament de les obres de reconstrucció de Santa Maria de Ripoll. 1886

  Començament de les obres de reconstrucció de Santa Maria de Ripoll. 1886. AUtor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

  Els gegants Duifré i Winidilde. 1953

  Els gegants Duifré i Winidilde. 1953. Família Cuyàs. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). - (Ampliar)

  La Mare de Déu del Roser (Llimona). Claustre de Santa Maria de Ripoll. 1910-1925

  La Mare de Déu del Roser (Llimona). Claustre de Santa Maria de Ripoll. 1910-1925. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

  Museu Folklòric de Ripoll. Objectes obrats per pastors. 1920-1930

  Museu Folklòric de Ripoll. Objectes obrats per pastors. 1920-1930. AUtor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

  Museu Folklòric de Ripoll. 1920-1930

  Museu Folklòric de Ripoll. 1920-1930. AUtor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

  Capella de Sant Miquel de la Roqueta. 1910-1925

  Capella de Sant Miquel de la Roqueta. 1910-1925. Autor desconegut. CRDI - Ajuntament de Girona. - (Ampliar)

  CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés